Ơn trên, vạn phúc nở tươi hoa
Trái ngọt, cây xanh sáng nếp nhà
Hy vọng đổi thay bừng nắng ấm
Ước mong vươn tới rộn lời ca
Công danh thành đạt, vui lòng trẻ
Nhà cửa yên vui, mát dạ già
Tích đức, tu nhân - Nến tảng vững
Đời đời nối nghiệp, mãi vươn xa