Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/10/2016 14:30, số lượt xem: 240

Mảnh đất chưa đầy sáu mét vuông
Mà sao phong phú một khu vườn
Rau thơm đổi bữa, luôn ngon miệng
Thuốc quý phòng khi kịp trị thương
Sưu tập dày công, không gián đoạn
Xới vun cần mẫn, cứ thường thường
Giá như có đất cho bà cấy
Dư dật rau lành gửi viễn phương