Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/09/2020 15:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi dangvanhoan vào 07/09/2020 16:52, số lượt xem: 172

Vẹn toàn tài sắc, sống vì dân
Cương trực, cống Hồ thẳng bước chân
Giữ mối bang giao, đành bỏ mộng(1)
Xây nền hoà hiếu, dám quên thân(2)
Vẽ càn, Diên Thọ mau đền tội
Mắc hợm, Hán vương tiếc bội phần(3)
Đất nước thanh bình, dân hưởng lộc
Đến thờ tưởng niệm mãi ghi ân

(1)-Vương Tường (Tự Chiêu Quân) có đủ tài sắc, nhưng không chịu luỵ đút lót cho Mai Diên Thọ, nên bị Thọ vẽ xấu đi, không được vua để ý nữa. Khi vua Hung Nô là Hô Hàn Tà đến Trường An xin làm rể vua Hán Nguyên Đế. Vif nước Hung Nô cách trở, ở nơi hoang mạc nên không ai muốn đi. Chiêu Quân đã tình nguyện lấy Hô Hàn Tà để giữ mối bang giao giữa hai nước Hán, Hung
(2)- Khi vua Hô Hàn Tà mất, con là Phục Chu nối ngôi, Chiêu Quân đã hy sinh hạnh phúc của mình, tiếp tuc làm chơ Phucj Chu để duy trì mối hoà hiếu giũa hai nước
(3)- Mai Diên Thọ là hoạ sỹ vẽ hình các cung nữ để vua lưạ chọn, nhưng không được Chiêu Quân đút lót nên đã vẽ nàng rất xấu, khiến Hán Nguyên Đế không để mắt. Khi Chiêu Quân cống Hồ vua biết mặt mới vô cùng nuối tiếc, nhưng đã muộn. Vua tức giận, cho chém đầu Mai Diên Thọ
(4)- Người Hung Nô cảm ân đức của Chiêu Quân, đã xây đến tưởng niệm, sau khi nàng mất. Nàng được coi như nữ thần của hoa mẫu đơn, loài hoa biểu tượng cho sự Thanh lịch, quý phái và thịnh vượng