Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/03/2019 14:04, số lượt xem: 247

Làm trai bản lĩnh, hướng vươn lên
Trọng trách đầy mình, chớ có quên
Buông thả, hư tâm, danh phận hổ
Luyện rèn, vững chí, phúc nhà hên
Khó khăn chỉ khiến ngời tài đức
Giông bão càng thêm tỏ sức bền
Mỗi bước chân qua là tự trọng
Vươn mình toả sáng đứng tầm trên