Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/11/2016 10:40, số lượt xem: 921

Na mô A Di Đà Phật!
Kính lạy: Đức Địa tạng vương Bồ Tát
Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả
Kính lạy: Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng
Ngài Bản Xứ Thần Linh Thổ Địa
Ngài Bản Gia Táo Quân và tất cả các vị Thần linh cai quẩn trong xứ này
Hôm nay là ngày rằm tháng bảy năm.....
Tín chủ con là.......
Ngụ tại.....
Nhân ngày sá tội vong nhân 15-7, tín chủ con xin làm lễ tế các cô hồn nơi địa ngục.
Rằm tháng bảy, động lòng trắc ẩn;
Bởi từ tâm, nén giận mà thương;
Vu Lan, bao nỗi u buồn,
Xót xa cho kẻ còn đương ngục tù.
Gieo nghiệp ác, nghìn thu khó xoá;
Cũng may nhờ lượng cả ban ân:
Định ngày xá tội vong nhân,
Ngục tù mở cửa, tháo thân cô hồn.
Cho du ngoạn đường thôn, lối xóm;
Theo trầm hương từ chốn làng quê;
Quẩn quanh trước cửa, bên hè;
Nhà ai cúng tế, liệu bề kiếm ăn.
Cho thức tỉnh thiện tâm sám hối,
Để biết mình tội lỗi khó tha;
Thấy điều ác để tránh xa;
Theo gương từ thiện, liệu mà học mau.
Kìa những kẻ đầu trâu, mặt ngựa
Sống cuồng ngông, ngang ngửa một thời;
Chết, đầy trong vạc dầu sôi;
Còn gieo nghiệp ác truyền đời cháu con.
Lại những người lầu son, gác quý
Sống quen dùng chước quỷ, mưu ma,
Cậy quyền, cậy thế, gian tà
Thác vô địa ngục để mà sửa tâm.
Kẻ bán nước, hại dân đáng ghét!
Lời rủa nguyền, đến chết, chưa buông;
Tham sinh, hám lợi, lệch phương,
Đưa chân vào chốn cùng đường, âm u.
Bọn cướp giật, dạ như lang sói;
Lũ giết người, tội lỗi chất cao,
Bán buôn lừa gạt, đảo trao,
Tranh công, đoạt lợi, gây bao oán hờn.
Bọn khủng bố, lũ buôn ma tuý,
Kẻ buôn người,... ác quỷ kém xa
Lợi mình mà hại người ta;
Vô tình, hữu ý đều là ác nhân.
Thực phẩm bẩn, muôn phần nguy hiểm;
Rác thải gây ô nhiễm môi trường;
Biết bao tai biến khó lường;
Dã tâm độc ác, cũng phường thối tha.
Biết bao kẻ đang là tội phạm;
Chốn âm ty: bể thảm, rừng sầu:
Ngục hình, tù tội... bấy lâu
Mong ngày ân sá, kéo nhau chực chờ;
Nhận bố thí, vật vờ ngoài ngõ;
Có nhớ khi ăn ở vô nhân?
Bạc tình, phụ nghĩa, vong ân,
Bất trung, bất hiếu, bội phần bất lương.
Nay cô độc trên đường đầy ải;
Mời vào ăn! Đừng ngại lỗi lầm;
Ăn xong, về lại cõi âm;
Dốc lòng sám hối, gỡ dần nghiệp tai.
Bát cháo loãng, ngô, khoai, rượu, thịt,...
Phép thần thông, biến ít thành nhiều;
Theo kinh, Phật độ sớm chiều;
Phù hộ tín chủ mọi điều hanh thông.
Trọng tín nghĩa, mở lòng làm phúc;
Giữ hiếu nhân, lấy đức làm đầu;
Tiêu tan nghiệp chướng bấy lâu;
Biết tìm chố sáng, ắt sau an lành.
Hướng theo Phật, siêu sinh tịnh độ;
Đừng nghĩ gì có có, không không;
Ngục trung, hãy cố dốc lòng
Thành tâm hướng Phật, giải vòng tai ương!

Động lòng, thường kẻ bất lương!
Cẩn cáo!

Bài này không dùng để đọc cúng, chỉ để suy ngẫm