Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/09/2019 10:46, số lượt xem: 232

Quy luật trường tồn của thế gian
Có sinh, có tử! Có chi bàn
Tre già, măng mọc! Đừng thân ruỗng
Kẻ đến, người đi! Chớ lệ tràn
Tình nghĩa, công lênh,... nhiều áy náy
Lương tâm, trách nhiệm,... lắm lo toan
Vòng quay tạo hoá là như thế
Cứ để lòng vui với phím đàn