Đời người, lúc thịnh,lại khi suy
Bẩy tám mươi niên, đã chắc gì
Nghiệp báo dằng dai, thường khó gỡ
Cơ duyên, thời vận chóng qua đi
Thiện lương, chân thật, tình sâu đậm
Hiểm ác, mưu sâu, hoạ bất kỳ
Số phận an bài, Trời định đoạt
Cho dù phúc hoạ, chẳng sân si