Tham vọng, cứng đầu, dễ đổi thay
Tuổi thìn: quyền lực, lắm cơ may
Uy nghiêm, trang trọng, thêm cuồng nhiệt
Võ đoán, tự tin, vốn thẳng ngay
Dám nói, dám làm, luôn mạnh mẽ
Ôm đồm, xông xáo, vẫn vung tay
Tự do, hào phóng mà ngoan cố
Kiêu ngạo, nên yêu chẳng tỏ bày