Ai bảo tuổi thân phải ngậm ngùi
Tinh anh, nhanh trí giải cơn xui
Tò mò, khôn khéo, hay hài hước
Tự chủ, tự tin, chẳng chịu lui
Đố kỵ, cạnh tranh mà kín đáo
Hư vinh, bảo thủ thích chung vui
Giờ dần sinh hạ, đầy viên mãn
Tài lộc, an khang, lắm ngọt bùi