Tò mò, lanh lợi, lắm thành công
Tuổi tý thông minh, sống cộng đồng
Tham vọng điên cuồng, nhưng kín đáo
Tuỳ cơ ứng biến, biết đề phòng
Thích tiền, quyền lực, thường may mắn
Yêu bạn, thân tình, vẫn ngóng trông
Vui vẻ, lạc quan nên dễ mến
Quan tâm tiểu tiết, vốn tinh thông