Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/10/2016 07:11, số lượt xem: 2871

Cần cù, nỗ lực đến thành công
Tuổi sửu kiên cường, chẳng viển vông
Trách nhiệm, thẳng ngay, ưa khép kín
Vững vàng, cố chấp, ít hoà đồng
Người cha: gia trưởng, nhưng chu đáo
Lãnh đạo: công bằng, thiếu cảm thông
Đã nói là làm, không sáo rỗng
Đề cao truyền thống, giữ bền lòng