Tốt bụng, cảm thông, thích thuận hoà
Tuổi mùi lương thiện, ngại phong ba
Kiên cường, chịu đựng, quen ngăn nắp
Nồng hậu, toàn tâm, hướng nội gia
Đa cảm, đa sầu, không dứt khoát
Thương người, hào phóng, tránh rầy rà
Ăn ngon, mặc đẹp, ưa hình thức
Hiếu nghĩa, chân thành, sống vị tha