Tuổi dậu thẳng ngay, sống thiện lương
Cầu toàn, dứt khoát, nặng yêu thương
Chăm con, nghiêm khắc, lo che chở
Giúp bạn chân thành, tỏ vững cương
Chu đáo, giữ lời, hơi độc đoán
Trung thành, bảo thủ, chút phô trương
Thăng trầm, nóng nảy, đừng sai khiến
Dễ ghét, hay yêu, cũng thất thường