Tuần tiết, dâng hương, cúng tổ tiên
Cầu cho gia cảnh vẹn bình yên
Tâm thành, dạ thiện, bồi nhân cách
Phúc lộc, thọ khang, tích lợi quyền
Hướng cội, tìm nguồn, nuôi khát vọng
Dạy con, rèn cháu, tạo cơ duyên
Nhân nào, quả ấy, tuỳ thân phận
Tiên tổ độ trì, cũng phép tiên