Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/11/2016 08:42, số lượt xem: 245

Trống ếch rộn ràng, vang xóm thôn
Trung thu dịu mát, bóng trăng tròn
Trẻ vui sắp cỗ, căng lều trại
Già sướng tặng quà, chúc cháu con
Sư tử, múa lân,... cu hý hửng
Đèn lồng, rước kiêụ,... bé tươi giòn
Đêm vui văn nghệ, người nô nức
Chú Quậy vạch mây, ghé mắt nhòm