Sơn thuỷ hữu tình mới tuyệt sao
Mặt trời rạng rỡ ở tầm cao
Tùng xanh, hạc đứng xui yên ắng
Nước bạc, mây bay thúc dội ào
Thoang thoảng hương thơm theo gió đến
Mơ màng mộng đẹp đón tiên vào
Ngẩn ngơ dòng suối trong leo lẻo
Ý hoạ nơi tim muốn cuộn trào