Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/01/2017 09:21, số lượt xem: 184

Trời còn để có buổi hôm nay
Năm chục năm rồi, mới gặp đây
Bà nhắc việc xưa, lòng luyến tiếc
Ông ôn chuyện cũ, dạ mê say
Trời nam: Nghĩa bạn luôn vời vợi
Đất bắc: Tình đời vẫn ngất ngây
Trở lại Duy Tiên tìm kỷ niệm
Châu Giang gợn sóng, nước đong đầy