Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/01/2019 09:25, số lượt xem: 146

Mưa rơi, đường phố biến thành sông
Nhà cửa - đôi bờ - có chắc không
Chót vót - tầng cao - hình đáy nước
Nguy nga - cửa hiệu - bóng trên dòng
Người mơ qua lại, lưng anh cõng
Kẻ mộng sang ngang, bụng chị bồng
Lũ trẻ thi bơi phơi cả cụm
Mặc ai sau cửa thẫn thờ trông