“Thần cơ diệu toán vạn niên sư”(1)
Tài trí Trạng Lường rõ thực hư
Lấy bưởi hố sâu, không bối rối(2)
Cân voi bè mảng, chẳng chần chừ(3)
“Đại thành toán pháp” từng trăn trở(4)
Đạo lý vì dân vốn có dư(5)
Vua sáng, tôi hiền, người nể trọng(6)
Muôn đời vẫn rạng áng thiên thư

(1)- Tức là “Kẻ nào tính toán giỏi là thày muôn thuở” (Câu thơ của Lương Thế Vinh khi còn đi học)
(2)- Còn nhỏ, Lương Thế Vinh đã biết múc nước đổ vào hố sâu để bưởi nổi lên mà vớt lấy
(3)- Sứ Nhà Minh thử tài, bảo Lương Thế Vinh cân voi. Ông đã cho voi xuống bè mảng, xem mức chìm của bè; Rồi thay voi bằng xếp đá lên mảng, khi bè chìm ngang mức lúc cho voi trên mảng, ông đem cân lượng đá và biết khối lượng voi.
(4)- Bao gồm các công thức tính diện tích các loại hình.
(5)- Lương Thế Vinh đã dạy cho một tên quan huyện chuyên hống hách, phiền hà dân bằng một bài học nhớ đời. Từ đó tên này không còn dám hống hách với dân nữa.
(6)- Vua Lê Thánh Tôn từng ra những câu đối hóc búa để thử tài; Nhưng Lương Thế Vinh đều đối đáp trôi chảy và được vua hậu đãi.