Cánh võng đung đưa, dịu nóng hè;
Hương đồng, gió biển, nặng tình quê:
Con diều no gió, Trời cao vút;
Tiếng sóng âm vang, biển vọng về.
Vườn ruộng lên xanh, nhiều hứa hẹn;
Lời ru tha thiết, những câu thề….
Ai đi muôn nẻo tìm mơ ước,
Có nhớ trưa hè một chốn quê?