Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/04/2017 09:15, số lượt xem: 202

Trăng của nhân gian, khắp mọi nhà
Mây trôi, che mắt chị Hằng Nga
Bốn mùa, phong cảnh khơi thi hứng
Vạn nẻo, tâm hồn tạo khúc ca
Thưởng nguyệt, ước mong người kề cận
Trông trăng, tưởng nhớ bạn phương xa
Nào ai hò hẹn đêm trăng sáng
Lại muốn mây lành lững thững qua