Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/07/2019 10:06, số lượt xem: 144

Nóng trên, lạnh dưới! Bệnh trầm kha
Phép nước không nghiêm, dễ nhạt nhoà
Kẻ ngược, người xuôi, tâm bất nhất
Quan nồng, dân nhạt, chuyện phôi pha
Xóm thôn ấp ủ điều day dứt
Làng xã phơi bầy nỗi xót xa
Hàn, nhiệt? Chân đầu không nhất quán
Tâm hư, phế mãn,... Khó mà qua