Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/04/2020 09:04, số lượt xem: 105

Tránh xa dịch bệnh, trở về quê(1)
Công việc, âu lo,... Nỗi bộn bề
Trận chiến tử sinh, cần cẩn trọng
Ván cờ còn mất, chớ u mê
Thông tin - lành dữ - nên nghe ngóng
Lời nhảm - Mệnh Trời - Chớ vội ghê(2)
Hiệp lực, toàn dân lo chống dịch
Vừng dương ngời sáng, ấm làng quê

(1) Dịch bệnh do vi rút Corona gây nên
(2) Lời nhảm: Trần gian đến ngày tận thế