Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/07/2016 09:49, số lượt xem: 305

Thế gian nghiêng ngả bởi vì tiền:
Tiền quý, tiền yêu, tiền ghét ghen;
Tiền chém, tiền đâm, tiền gắn bó;
Tiền cười, tiền khóc, tiền ra điên...
Tiền vào, gặp vận,lên danh giá;
Tiền bỏ, sa cơ, hoá thấp hèn.
Tiền khiến nhân tâm thành rác rưởi;
Tiền làm cuộc sống mất bình yên.