Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/12/2017 08:38, số lượt xem: 232

Lãng phí - Tội trời! Hãy nhớ ghi
Đói nghèo, bao nỗi, đã nhiều khi
Mồ hôi, nước mắt,... đừng vung vãi
Trí lực, tâm can,... chớ bỏ đi
Lắm kẻ bần cùng mong chút xíu
Bao người túng thiếu ước từng ly
Kiệm cần, dành dụm, phòng cơ nhỡ
Sen sẻ cưứ người,... gắng nhớ ghi