Tiếng khóc trẻ thơ nhức nhối lòng!
Thương người thiếu phụ phía trong song:
Bởi lo con ốm, ôm sầu tủi,
Bối rối, nựng con, nước mắt ròng.