Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/12/2019 14:05, số lượt xem: 250

Lạc tướng, Lạc hầu,.... chẳng chọn ai
Duyên tơ - thiên định - đã an bài
Khoả thân, thiếp tắm, không hề lỗi
Vùi cát, chàng nằm, đâu có sai(*)
Nước chảy: rõ ràng chùm phú quý
Màn quây: lồ lộ động thiên thai
Ý Trời xui khiến cùng chiêm ngưỡng
Ta thuộc về mình giữa ánh mai

(*)- Tiên Dung, công chúa quây màn tắm vô tình đúng vào chỗ Chử Đồng Tử đang nằm vùi mình trong cát để dấu thân mình trần truồng vì không có khố đóng.