Thu sang, cúc rộ, mặc lòng mơ;
Thu giục tình say chẳng thể ngờ;
Thu đợi trong xanh cho gió thoảng;
Thu đem sâu lắng gợi hồn thơ;
Thu nơi quê mẹ tâm yên tĩnh;
Thu ở đô thành dạ vẩn vơ;
Thu đến cho cây thay lá mới;
Thu ươm mầm sống thoả lòng mơ.