Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/11/2019 21:11, số lượt xem: 96

Cầm, kỳ, thi, hoạ kém chi ai
Bạc mệnh, hồng nhan lắm hoạ tai
Sắc sảo, thông minh sao lận đận
Nhân tình, hiếu nghĩa chịu chông gai
Thói đời tráo trở, xui ma ám
Thời thế đảo điên khiến quỷ cài
Xót cảnh Thuý Kiều, cơn sóng gió
Hoa trôi, bèo dạt, nụ hồng phai