Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/11/2016 07:22, số lượt xem: 270

Trời chẳng cho ai đủ cả đâu
Đừng tham lam quá, tốn công cầu
Người vui hạnh phúc, quên nghèo khó
Kẻ thích quyền uy, chịu khổ đau
Oan nghiệp lưu truyền từ kiếp trước
Đức nền để lại đến đời sau
Nhân nào, quả ấy! Tâm thanh thản
Mặc kẻ bon chen chuốc thảm sầu