Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/05/2020 07:57, số lượt xem: 122

Thanh minh, bái vọng - Nén tâm nhang
Tiên Tổ anh minh, chứng rõ ràng
Covid hoành hành, gây đại dịch
Chủ trương phòng chống, giữ bình an
Cách ly xã hội, cần nghiêm túc
Liên kết toàn dân, cốt vững vàng
Con cháu lòng thành, gương hiếu nghĩa
Giang sơn bình ổn, mãi an khang