Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/01/2018 10:19, số lượt xem: 205

Chỉ lo uống thuốc với làm thơ
Thể dục dưỡng sinh cứ đúng giờ
Mọi chuyện, đến đi, tuỳ định mệnh
Muôn điều, may rủi, mặc duyên tơ
Nhất tâm hướng thiện, không sao nhãng
Một dạ tri ân, chẳng hững hờ
Hy vọng cháu con, thêm phúc ấm
Nhân lành, trái ngọt,... Phải đâu mơ