Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/07/2018 21:31, số lượt xem: 191

Ghét trò tham nhũng mới từ quan(1)
Thủ tướng của dân - nọ phải bàn
Khiêm tốn, chân tình và giản dị
Tài năng, bản lĩnh, vốn khang an
Doanh nhân hành nghiệp không rào cản(2)
Giáo chức yêu nghề đợi sắc ban(3)
Cải thiện bang giao luồng Việt - Mỹ(4)
Củ Chi yên nghỉ, mãi thanh nhàn

(1)- Ngày 16-6-2006, ông từ nhiệm trước khi kết thúc nhiệm kỳ của mình một năm và ông đã xin lỗi nhân dân vì đã để tình trạng tham nhũng nghiêm trọng xẩy ra.
(2)- Dấu ấn quan trọng nhất của chính phủ giai đoạn ông làm thủ tướng là sự ra đời của luật doanh nghiệp 1999 - được đánh giá là bước tiến làm thay đổi đất nước, xoá bỏ những rào cản đối với quyền tự do kinh doanh của người dân, mở đường cho khu vực doanh nghiệp tư nhân tìm được chỗ đứng xứng đáng trong nền kinh tế.
(3)- Cả đời ông đau đáu về sự nghiệp “trồng người”, chỉ mong sao giáo viên được nâng cao đời sống, hỗ trợ học sinh nghèo học giỏi,...
(4)- Về đối ngoại, một trong những dấu ấn lớn trong hai nhiệm kỳ của ông là việc thúc đẩy quan hệ Việt Mỹ