Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/11/2017 10:21, số lượt xem: 207

Thủ tướng về hưu, sống với dân
Chan hoà, khiêm tốn, ấm tình thân
Cửa nhà rộng mở, không phân cách
Lòng dạ bao dung, rất dễ gần
Đi chợ sắm đồ,... luôn giản dị
Đạp xe giao hảo,... vẫn ân cần
Quên đi ngày tháng bao danh giá
Lại sáng danh hơn gấp bội phần