Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/07/2019 11:31, số lượt xem: 274

Phi đen.. - Huyền thoại - Đảng Cu ba
Lãnh tụ kỳ tài, nức tiếng ca
Kỷ lục thoát nguy - Sinh mạng lớn(1)
Thiên tài hùng biện, chí vươn xa(2)
Tư duy siêu việt, tâm tình rộng
Trí tuệ dồi dào, nghị lực đa
Trọn nghĩa, vẹn tình cùng nước Việt
Sẵn sàng hiến máu giữ sơn hà(3)

(1)- Phi den castro đã trải qua cuộc đối đầu với 10 đời tống thống Mỹ, có 638 lần bị các thế hệ thù địch mưu sát, nhưng chúng đều thất bại.
(2)- Phi den Castro đã đưa CM Cu Ba đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, vững bước trên con đường độc lập dân tộc và CNXH, đồng thời đã có nhiều đóng góp quan trọng cho hoà bình thế giới, đã được Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ thế giới bầu là “Công dân toàn cầu”, đẫ được tặng nhiều huân chương cao quý của nhiều nước trên thế giới.
(3)- Phi den Castro là lãnh tụ nước ngoài duy nhất đã vào tận vĩ tuyến 17, Quảng Trị, cuả VN khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đang thời kỳ ác liệt. Ở đây, ông đã nói: “Vì VN, Cu Ba sẵn sàng dâng hiến cả máu của mình.”