Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/01/2019 09:27, số lượt xem: 160

Vợ chẳng nhịn chồng, con cãi cha
Kỷ cương, đạo lý,... đã phai nhoà
Thời nay tân tiến - mờ nhân cách
Thuở trước hoang sơ - sáng nếp nhà
Hiếu nghĩa, ân tình, dần lạc lõng
Chức quyền, tiền bạc, cứ ngân nga
Thức thời: ngậm miệng, vờ câm điếc
Mới chắc được yên chút thuận hoà