Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/08/2016 10:22, số lượt xem: 632

Thời gian thấm thoắt tựa thoi đưa
Sớm tối vụt qua giấc ngủ trưa
Sự nghiệp vẻ vang người có chí
Tương lai mờ mịt kẻ say sưa
Sao cho thời khắc trôi hữu ích
Đừng để tháng năm cảnh sống thừa
Đáng tiếc thời gian không đứng đợi
Đã qua là mất, có đâu mua