15.00
Đăng ngày 09/02/2017 10:36, số lượt xem: 773

Đầu trọc, thằng cu biến hoá tài
Rắn mềm, to nhỏ,... một như hai
Khi hờn, xác rũ – tàu khoai nướng
Lúc sướng, thân căng – cột đá mài
Trái ớt nhăn nheo buồn vắng bạn
Cây côn thẳng đuỗn thích bên ai
Trên nền cỏ rậm, hai bầu giống
Đầu trọc nhô lên, ngắn hoặc dài