Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/09/2016 08:53, số lượt xem: 191

Tháng ba, thắng cảnh chùa Hương,
Bon bon xe chạy, bên đường cây reo;
Dưới dòng, nước chảy trong veo,
Cánh đồng trải thảm, xóm nghèo điện giăng,...

Đây rồi, bến Đục bao năm,
Thuyền ra đón khách, thuyền giăng lớp hàng;
Đền Trình, sao vẫn ngỡ ngàng?
Bước vào Cửa Phật, thôi mang nợ đời.
Công danh hư ảo cả thôi;
Tu nhân, tích đức, có Trời chứng tri.
Thiên Trù, thuyền đến, thuyền đi;
Nam mô Đức Phật độ trì chúng sinh.
Đường vào hang động chênh vênh;
Thang mây, gió núi, bập bềnh như mơ.
Thương nhau, dẫn dắt, đợi chờ;
Bao năm mong ước, bây giờ đến đây;
Động Tiên, cảnh Phật mê say;
Trở về, lại nhớ những ngày Hương Sơn.