Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/12/2016 08:45, số lượt xem: 370

Bởi sống thật thà, quá thiện lương
Cho nên nghèo khó! Hãy đừng buồn
Bần hàn, giữ “đức”, lòng thanh thản
Phú quý, hại nhân, dạ tổn thương
Vạ gió, tai bay,... cần thận trọng
Nhân nào, quả ấy, chớ coi thường
Thẳng ngay, tín nghĩa,...theo nền nếp
Phúc lộc lưu truyền, rạng tấm gương