Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/04/2019 10:54, số lượt xem: 167

Cả năm phấn đấu, kém ai đâu
Thưởng tết, xem ra, lại khiến sầu
Bạc tỷ đưa về, vui - nhỏ lệ
Tiền không nhận lấy, tủi - rơi châu
Rủi may, người định, không theo ý
Phúc hoạ, Trời ban, chẳng cứ cầu
Thưởng phạt, ở đời bao khác biệt
Muôn điều phi lý! Hận thâm sâu

(1)- Ngành tài chính ngân hàng thành phố HCM thưởng cao nhất là 1,17 tỷ.
(2)- Nhiều đơn vị không thưởng tết. Mức thấp nhất ở Bắc Ninh là 50000VNĐ, bằng một tô phở thường