Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/05/2016 00:37, số lượt xem: 248

Cùng em thăm cảnh Chùa Hương,
Xe đi, chẳng ngại đêm sương lạnh lùng.
Mơ chua, mía ngọt đã từng;
Lên chùa lễ Phật, xin đừng ngại leo.
Thành tâm, một tấm lễ nghèo;
Phải đâu thêm bớt ít nhiều như ai?
Trước là cầu phúc, cầu tài;
Sau là thăm thú dặm dài nước non.
Động Tiên, cảnh Phật mê hồn;
Thiện nam, tín nữ thập phương hữu tình.
Non xanh xanh, nước xanh xanh;
Đường vào hang động gập ghềnh dốc cao;
Đoàn thuyền chở khách ra vào;
Gặp nhau, Phật tử , miệng chào :”Nam mô!”
Hỏi đâu: Cô gái háí mơ?
Hỏi: Bao hang động còn chưa dấu người?
Khen thay : Thiên tạo tuyệt vời;
Tưởng như có dấu tay người cõi tiên.
Vào Chùa, gột sạch niềm riêng;
Tay làm việc thiện, dạ thêm ý lành.
Hương Sơn,
Là thú,
Là tình,
Là điều mơ ước,
Là anh yêu nàng.