Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/10/2019 08:58, số lượt xem: 699

Trái cà ươm giống thiến đi rồi
Kề cận gái, trai cũng thế thôi
Bên hậu, chỉ đành no nước bọt(1)
Cạnh vua, toàn thây toát mồ hôi (2)
Hoạn quan an phận, lo hầu chúa
Thái giám lộng quyền, dễ đoạt ngôi
Của quý, xẻo đi, nên lạc giọng
Giã cua sao được? Cái chầy tồi

(1)- Ở bên hoàng hậu, tuy thèm muốn, nhưng không làm gì được.
(2)- Khi gần vua, chí thấy lo sợ hoắc mưu mô, toan tính vất vả.