Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/09/2016 10:16, số lượt xem: 277

Tài đức, không màng chốn cửa quan
Nổi danh nhà giáo khắp nhân gian
Yêu nghề, thương trẻ, lòng day dứt
Lánh thế, xa thời, dạ ngổn ngang
Trò giỏi nặng tình đau quốc nạn(1)
Thuỷ thần vị nghĩa, thác thân oan(2)
Sớ dâng “Thất trảm” mong trừ ác (3)
Trọng trách giang sơn chẳng nguội tàn

(1)- Học trò của thày Chu Văn An có nhiều người đỗ đạt, làm quan cao trong triều như Phạm Sư Mạnh làm đến chức Nhập nội hành khiển tri khu mật viện sự(Đứng sau Tể tướng), Lê Quát chức Bộc xạ(Đứng sau tướng quốc)
(2)- Thuỷ thần mộ đạo, hiện thành người đến học, cảm ân đức thày Chu Văn An, vì dân tạo mưa (Chống lai lệnh Thiên đình) nên bị trừng phạt, đã bỏ mình sau khi làm việc nghĩa
(3)- Sớ tâu đòi chém bảy tên nịnh thần đã không được vua Trần Dụ Tông phê duyệt.