Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/05/2017 09:59, số lượt xem: 216

Tự thiêu cầu đảo, khiến mưa rơi
Tâm nguyện Thành Thang thấu đến Trời
Thánh đế thương dân, tài rộng khắp
Minh vương hành sự, đức cao vời
Dân an, lạc nghiệp, danh lan toả
Quốc thịnh, phồn vinh, tiếng rạng ngời
Địch thủ, kỳ phùng, ai đã sánh
Nhân gian ngưỡng vọng khắp nơi nơi