Xuân về, tết đến, rộ muôn hoa
Con cháu quây quần, sáng nội gia
Dưới nhịn, trên nhường, tình bất tận
Trong êm, ngoài ấm, phúc cao đa
Nói lời thân thiện - Lộc tài đến
Xử sự ôn hoà - Vận hạn qua
Thời khắc giao thừa bao ý nghĩa
Thành tâm vun đắp mối giao hoà