Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/11/2016 10:44, số lượt xem: 452

Thất bại, đôi khi lại phúc nhà
Vội gì tủi hận? Chớ kêu la
Ở đời, hoạ phúc lường không hết
Tại thế, rủi may ngẫm chẳng ra
Vững trí, an lành rồi trở lại
Bền tâm, vận hạn sẽ trôi qua
Hướng về phía trước, đầy kiêu hãnh
Mãi mãi cây đời rực sắc hoa