Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/01/2019 20:08, số lượt xem: 273

Số Trời đã định! Biết sao đây
“Sinh ký, tử quy” - Sớm với chầy
Liệu phú hay bần còn trụ vững
Chắc già hoặc trẻ đã lăn quay
Trần gian khổ ải, mà mong ở
Tiên giới huy hoàng, lại ngại bay
Tình nghĩa, nhân luân,... thường níu kéo
Dễ đâu rời bỏ thế gian này