Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/10/2016 14:42, số lượt xem: 222

Tổng thống Hoa Kỳ thăm nước ta
Con đường hữu nghị rộng thêm ra
Tương lai hoà hợp bao hy vọng
Quá khứ đối đầu đã bỏ qua
Nước Mỹ, ngày ngày, đang hướng thiện
Dân Nam, mãi mãi, giữ nhân hoà
Bớt thù, thêm bạn, thêm cường thịnh
Độc lập, chủ quyền... rộ sắc hoa