Anh nhường, em nhịn, giữ tình thân
Hạnh phúc nhân lên gấp bội phần
Cha mẹ đẹp lòng, thêm tuổi thọ
Cháu con thoả dạ, bớt phân vân
Anh em đồng cảm, tròn trung hiếu
Trên dưới một lòng, vẹn nghĩa nhân
Tổ ấm yêu thương, nơi bến đỗ
Cùng nhau chia sẻ, dưỡng tinh thần